ป่าสนวัดจันทร์ ดินแดนในฝันกลางสายหมอก

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ในความดูแลของโครงการหลวงเช่นกัน หลายคนจึงมักเรียกติดปากว่า โครงการหลวงวัดจันทร์ แต่ที่ตั้งหลักของโครงการหลวงวัดจันทร์ ที่นี่มีทั้งที่พัก พื้นที่กางเต็นท์ รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เราได้รื่นรมย์ไปกับบรรยากาศ เป็นอีกหนึ่งโครงการหลวงที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริเพื่อส่งเสริมด้านอาชีพ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ตั้งอยู่ที่บ้านเด่น อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งโครงการหลวงที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริเพื่อส่งเสริมด้านอาชีพ พืชพันธุ์ ผักและผลไม้เมืองหนาวให้แก่ราษฎร ประชากรส่วนใหญ่ทีอาศัยอยู่รอบศูนย์ คือ ชาวไทยภูเขา เผากะเหรี่ยง ที่ยังคงรักษาไว้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้อย่างเหนียวแน่น เพราะฉะนั้นเมื่อเราย่างกรายเข้ามาในดินแดนแห่งนี้ นอกจากได้สัมผัสความบริสุทธิ์ของธรรมชาติของป่าสนนับพันไร่แล้ว ความสงบเรียบง่ายของวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน คือ อีกสิ่งหนึ่งที่น่าหลงใหล บรรยากาศอันร่มรื่นภายในศูนย์ ซึ่งในช่วงฤดูฝนเขียวขจี ป่าสนกลายเป็นสีเขียว หากมาเที่ยวในฤดูหนาวจะกลายเป็นอีกบรรยากาศนั้นคือ ป่าสนจะเริ่มเปลี่ยนสี แต่ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูใด สิ่งหนึ่งที่ฉันคิดว่าน่าจะเหมือนกัน คือ ความเงียบสงบ และความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ

Scroll to Top