เที่ยวดอยตุง ชมดอกไม้งาม ณ สวนแม่ฟ้าหลวง

เชียงราย เมืองเก่าแก่ที่มีมนตร์เสน่ห์ล้ำลึกของวัฒนธรรมล้านนา กลมกลืนกันอยู่ในโอบล้อมของผืนป่า ที่เริ่มคืนความเขียวชอุ่ม อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนต่าง ๆ โดยเฉพาะดอยตุง สถานที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ไปสัมผัสมากมาย เช่นโครงการพัฒนาดอยตุงอันโดดเด่น มีดอกสวยงามมากสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

ดอยตุงตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงทอดตัวยาวอยู่ทางด้านซ้ายของเส้นทางที่มุ่งไปอำเภอแม่สาย พรมแดนไทย-เมียนมา ในอดีตดอยตุงเป็นดอยสีน้ำตาลแห้งแล้ง ไม่มีไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ชาวบ้านในพื้นที่อยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีสัญชาติ ไม่มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน และไม่ได้รับการศึกษา จึงต้องหาทางรอดด้วยการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เช่น ถางป่า ทำไร่เลื่อนลอย และปลูกฝิ่น จนกระทั่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เสด็จมายังดอยตุง และทรงมีพระราชดำรัสว่า “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” หลังจากนั้นรัฐบาลจึงได้เริ่มจัดทำ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้น โดยทำการปลูกป่าคืนความสมบูรณ์กลับคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมกับดึงชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาทำงาน ฝึกฝนทักษะอาชีพ และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่คนทุกกลุ่มในพื้นที่ ผ่านธุรกิจเพื่อสังคม 5 ประเภท ได้แก่ หัตถกรรม เกษตร อาหารแปรรูป คาเฟ่ และท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง สวนแม่ฟ้าหลวง (สวนดอยตุง) สวนไม้ดอกไม้หลากสีสันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา บนพื้นที่ 25 ไร่ ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ดูแลอย่างดี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี รวมถึงมีไม้มงคล ไม้ยืนต้น และซุ้มไม้เลี้อยมากกว่า 70 ชนิด นอกจากแปลงไม้ประทับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่ม จุดเด่นคือกล้วยไม้จำพวกรองเท้านารีชนิดต่าง ๆ ที่มีดอกสวยงามมาก บริเวณกลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวของ มีเซียม ยิบอินซอย โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานชื่อว่า ความต่อเนื่อง ที่สื่อถึงการทำงานจะสำเร็จได้ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ใกล้ ๆ กันเป็นที่ตั้งของ “คาเฟ่ดอยตุง” สามารถนั่งพักชมวิวจิบกาแฟในสวนได้ด้วย

Scroll to Top